Σχολή Ταχυπλόων

ΣΧΟΛΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

Η ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ δραστηριοποιείται και στην εκπαίδευση υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, καθώς διαθέτει την αναγνωρισμένη από την Λιμενική Αρχή Σχολή Εκπαίδευσης Υποψηφιών Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΕΕ σε Ναύπλιο και Άστρος με εκπαιδευτή τον Δημήτρη Καπράνο.

Η εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων διακρίνεται στο θεωρητικό κομμάτι (τουλάχιστον 6 ώρες) και στο πρακτικό κομμάτι (τουλάχιστον 6 ώρες). Τα θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιούνται στο Ναύπλιο και στο Άστρος, ενώ τα πρακτικά μαθήματα στον θαλάσσιο χώρο του Ναυπλίου και του Παρ. Άστρους.