Ναυαγοσωστική Κάλυψη

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου αναλαμβάνει κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών επιτυχώς την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμων, διαθέτοντας σύγχρονο ναυαγοσωστικό εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 οι φορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων [ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά Ταμεία ή η “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.” (“ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.”)], υποχρεούνται να προσλαμβάνουν αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για τη χρονική περίοδο και το εύρος των ωρών που προβλέπονται. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου και είναι εφοδιασμένος με τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως προβλέπεται στο Π.Δ.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

Από το 2016

  • Παραλία Κιβερίου
  • Παραλία Μύλων
  • Παραλία Νέας Κίου

Ο συγκεκριμένος Δήμος αποτελεί πρότυπο πανελλαδικά ως προς την ναυαγοσωστική κάλυψη, καθώς με απόφαση Δημάρχου έχει διευρυνθεί κατά 2,30 ώρες το ωράριο ναυαγοσώστη για αυξημένη παροχή ασφάλειας στους λουόμενους, ενώ έχουν τοποθετηθεί ναυαγοσωστικά βάθρα και σε μη πολυσύχναστες παραλίες.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Από το 2017

  • Παραλία Καραθώνας
  • Παραλία Κονδυλίου
  • Παραλία Τολού

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Από το 2016

  • Ακτή Καλλιστώ
  • Παραλία Ατσιγγανου

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Από το 2021

  • Παραλία Κρυονερίου