Γαλάζιες Σημαίες

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Η Γαλάζια Σημαία είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας, το οποίο απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες τις οποίες διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. Η Ν.Α.ΠΕΛ. έχει αναλάβει κατά το παρελθόν επιτυχώς την διεκπεραίωση προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και γενικότερα αναλαμβάνει: