Αγώνες – Εκδηλώσεις

ΑΓΩΝΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου αναλαμβάνει την ναυαγοσωστική κάλυψη αγώνων και εκδηλώσεων, παρέχοντας ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, αλλά και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν όσοι διοργανώνουν κάθε είδους ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, μουσικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στον αιγιαλό ή/και στην παραλία ή σε θαλάσσια περιοχή, καθώς και κάθε είδους ναυταθλητικούς και κολυμβητικούς αγώνες, πλην εκείνων των αθλητικών συναντήσεων, των οποίων η διεξαγωγή αδειοδοτείται σύμφωνα με τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).

H Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου έχει αναλάβει επιτυχώς εως τώρα την ναυαγοσωστική κάλυψη του Tyros Triathlon το 2019 στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων το 2020 στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και του Tyros Triathlon το 2021.